De Belgische Academie voor Pediatrische Tandheelkunde (BAPD vzw) werd opgericht in het jaar 1998. Ze werd opgericht als een overlegplatform tussen de verschillende Belgische Tandheelkunde opleidingen en de tandartsen die een specifieke interesse vertonen in de behandeling van kinderen en adolescenten.
Als Belgische vereniging is BAPD vzw vrij uniek binnen de tandheelkundige wereld daar zowel binnen het bestuur als binnen de academie er wordt gewerkt over de grenzen van de universiteiten, het beroep en de taalgrenzen heen.

BAPD vzw kan beschouwd worden als hét expertise platform wat betreft de Pediatrische tandheelkunde in België en ziet het dan ook als haar taak de wetenschap met betrekking tot de Pediatrische Tandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan ten goede te laten komen aan de gezondheid van ieder kind.

De expertise van de BAPD vzw leden berust op kennis en kunde binnen het vakgebied. Na een startperiode (tot 2002 de zogenaamde grootvaderperiode) waarbij leden werden toegelaten na bewijs te hebben geleverd van de nodige opgedane expertise in het vakgebied, hebben alle effectieve leden kennis gegeven van een bijkomende opleiding in de Kindertandheelkunde of Pediatrische tandheelkunde volgens de criteria van de Europese Academie voor Pediatrische tandheelkunde( cfr www.EAPD.gr) of aan een Belgische universiteit (ManaMa opleiding).