Doelstelling

foto BAPDvzw

BAPDvzw kan beschouwd worden als hét expertise platform wat betreft de Pediatrische tandheelkunde in België en ziet het dan ook als haar taak de wetenschap met betrekking tot de Pediatrische Tandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan ten goede te laten komen aan de gezondheid van ieder kind.

BAPDvzw tracht dit doel te bereiken door:

  • Organiseren van symposia over onderwerpen relevant met kindertandheelkunde zowel voor algemeen tandartsen alsook specifiek gericht op kindertandartsen.
  • Deelname aan internationale symposia!
  • België vertegenwoordigen op de raden van de IAPD (International association of paediatric dentistry) en de EAPD (European academy of paeditric dentistry)
  • Opvolgen wetenschappelijke publicaties en nieuwe ontwikkelingen
  • Vertegenwoordigers van alle universiteiten alsook het beroepsveld zijn verkozen in het bestuur

Historiek:

De Belgische Academie voor Pediatrische Tandheelkunde (BAPD vzw) werd opgericht in het jaar 1998. Ze werd opgericht als een overlegplatform tussen de verschillende Belgische Tandheelkunde opleidingen en de tandartsen die een specifieke interesse vertonen in de behandeling van kinderen en adolescenten. Als Belgische vereniging is BAPD vzw vrij uniek binnen de tandheelkundige wereld daar zowel binnen het bestuur als binnen de academie er wordt gewerkt over de grenzen van de universiteiten, het beroep en de taalgrenzen heen.

Expertise van BAPDvzw Leden:

De expertise van onze effectieve leden berust op kennis en kunde binnen het vakgebied. Effectief lidmaatschap wordt toegekend aan tandartsen die een bijkomende opleiding in de Kindertandheelkunde of Pediatrische tandheelkunde gevolgd hebben volgens de criteria van de Europese Academie voor Pediatrische tandheelkunde (cfr www.EAPD.gr) of aan een Belgische universiteit (erkende ManaMa opleiding). Verder probeert de BAPDvzw door het organiseren van symposia de huidige stand van zaken in de kindertandheelkunde en nieuwe ontwikkelingen naar voor te brengen. Het bestuur vertegenwoordigt België op internationaal vlak en stimuleert zijn leden om deel te nemen aan internationale congressen.