Congresagenda

Geachte collega,
Hieronder vindt u achtereenvolgens de symposia georganiseerd door de BAPDvzw en cursussen / symposia / congressen specifiek gericht op kindertandheelkunde die plaatsvinden nationaal en internationaal.

Symposium BAPD vzw

Provinciehuis, Leuven

foto Ledensymposium

Ledensymposium

18 november 2021

Vit D deficiëntie / endocriene verstoorders / Antibiotica richtlijnen voor de tandartspraktijk

Inschrijven is nog niet mogelijk